Coğrafik Alanlar -Ova, Plato, Volkanik Alanlar- Doğal Oluşumlar

PLATİN ÜYELER
PLATİN İLANLARI HAZIRLANIYOR...
VİP ÜYELER
VİP İLANLAR HAZIRLANIYOR...
GOLD ÜYELER
GOLD İLANLAR HAZIRLANIYOR...

Doğa ve İnsan Etkileşimi

Doğa ve İnsan Etkileşimi

oğa ve insan iletişimi 9.sınıf coğrafya ve TYT coğrafya hususları bölgeında yer almaktadır. Coğrafya, tabiat ve insan arasındaki teması araştıran bilim dalıdır. Dolayısıyla husus bölgeında tabiatnın insan üstündeki etkisi, insanın tabiat üstündeki etkisi örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Konu sonucunda tabiat ve insan test soruları linki bırakılmıştır. Doğa ve İnsan Etkileşimi Nasıldır? Doğal etraf, İnsan ve başka canlıların hayat alanını oluşturur. Bu alan Atmosfer, Hidrosfer, Litosfer, Biyosfer yani hava küre, su küre, taş küre, canlı küre adı verdiği natural amaçlardan oluşur. İnsan bütün hareketlerini bu natural amaçlar bölgeında gerçekleştirmektedir. Doğanın insan hayatı üstüne etkisi Doğanın insan hayatı üstüne etkisi. İnsanlar gereksinimleri natural etraf ile ilişkilidir. İnsanlar giyinme, beslenme, barınma gibi gereksinimleri... okumaya devam et

Dünyanın Hareketleri

Dünyanın Hareketleri

Dünyanın Hareketleri Nelerdir? Dünya’nın uzay içersinde çoğu değişik hareketi vardır. Fakat canlı yaşamını tesirleyen iki mühim hareketi vardır. 1. Dünya’nın ekseni çevresindeki günlük hareketi 2. Dünya’nın Güneş çevresindeki senelik hareketi Dünyanın Günlük Hareketi Dünya’nın ekseni çevresinden batıdan doğuya doğru ı 24 saatlik bir turuna Dünyanın günlük hareket denir. Dünyanın günlük hareketi Dünyanın günlük hareketi Yer Ekseni : Kutup noktalarını birleştiren ve Dünya’nın merkezinden geçtiği var kabul edilen çizgiye denir. Çizgisel sürat : Dünya’nın ekseni çevresindeki dönüşü esnasında birim saatinde aldığı yolun km. cinsinden değerine çizgisel sürat denir. Dünya’nın şekline bağlı olarak Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe çizgisel sürat azalır. okumaya devam et

Dünyanın Şekli ve Sonuçları

Dünyanın Şekli ve Sonuçları

Dünyanın Şekli Nasıldır? Dünya tam küre olmayıp küreye yakın bir şekildir. Dünyanın kutuplardan basık ekvatordan şişkin biçimine geoit denir. Dünya bu şekle ekseni etrafınde dönerken meydana gelen santrifüj gücü neticesi ulaşmıştır. Dünyanın biçimi 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren uzaya gönderilen uydulardan çekilen fotoğraflar ile küre ya da küreye yakın (Geoit) şekilde bulunduğu ispatlanmıştır. Dünyanın biçiminin neticelerinı; geoit ve küresel biçiminin neticeleri olmak üzere iki kısımda inceleyeceğiz. Dünyanın geoit biçimi Dünyanın Şekli Dünyanın Geoit Şeklinin Sonuçları Kutup noktaları, Ekvator’a göre Dünya’nın merkezine daha yakın olmasından yer çekimi Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe artar. Ekvator’un etrafı kutupların etrafınden daha geniştir. Ekvator’un yarıçapı, kutupların yarıçapı... okumaya devam et

Jeolojik Zamanlar ve Özellikleri

Jeolojik Zamanlar ve Özellikleri

Jeolojik Zamanlar Jeolojik vakitler ile ilgili bilgi verecek olursak, jeolojik vakit nedir? sorusuna yanıtlamak ile başlayalım. Dünya bu günkü görümünü alıncaya dek detaylı evrelerden geçmiştir. (Bkz. Levha hareketleri ve etkileri) Birbirinden değişik bu evrelerin her birine jeolojik vakit denir. Dünyanın yapısını araştıran jeoloji bilimi, jeolojik dönemleri belirlerken canlı kalıntılarından (fosillerden), tortul tabakaların özelliklerinden ve detaylı radyoaktif maddelerin (uranyum, toryum ve titanyum gibi) yapılarının incelenmesi gibi detaylı faktörlerden yararlanılır. Jeolojik vakitler gelişimi Jeolojik vakitler gelişimi Aşağıda jeolojik vakitler ve bu vakitlerde gördüğünüz ön görü edilen hadiseler anlatılmaktadır. Her jeolojik sürenin değişik iklimleri, yer kabuğu hareketleri, canlı çeşitleri vardır. Bugünküden eski devirle... okumaya devam et

Oluşumlarına Göre Türkiye’nin Platoları

Oluşumlarına Göre Türkiye’nin Platoları

 Yatay Duruşlu Platolar Kum, kil, kalker gibi kayaçlardan oluşan yatay uzanışlı tabakaların akarsular tarafından yarılmasıyla oluşmuşlardır. İç Anadolu’da: Obruk, Cihanbeyli, Haymana, Bozok, Yazılıkaya ve Uzunyayla platolarıdır. Bu platolar üzerinde küçükbaş mera hayvancılığı ve tahıl tarımı gelişmiştir. Sivas yöresinde yer alan Yazılıkaya platosu Türkiye’de erozyonun en şiddetli hissedildiği yerlerdendir. Güneydoğu Anadolu’da: Gaziantep ve Şanlıurfa platolarıdır. Bu platolarda GAP projesi sonucu Atatürk barajının yapılmasından sonra tarımsal faaliyetler gelişmiştir. 2) Lav Platoları Volkanik faaliyetlerin yaygın olduğu alanlarda lavların çukur alanları doldurması sonucu meydana gelen düzlüklerin akarsular tarafından yarılması ile oluşmuştur. Doğu Anadolu’da: Erzurum-Kars ve Ard... okumaya devam et

Volkanlar

Volkanlar

Volkanlar, yer kabuğundaki magma ve lavın yüzeye çıkarak oluşturduğu dağ benzeri yapıları ifade eder.... okumaya devam et

Volkanik Alanlar

Volkanik Alanlar

Tanım: Volkanik alanlar, yer altındaki magma ve lavın yüzeye çıkarak volkanların oluşturduğu bölgelerdir. Oluşum: Volkanik alanlar, genellikle levha sınırlarında, deniz ortasındaki okyanus sırtlarında veya sıcak noktalarda (hotspot) meydana gelir. Volkanik faaliyet, yer kabuğundaki çatlaklardan veya çatlamalardan kaynaklanabilir. Bu coğrafik alanlar, dünya üzerindeki çeşitli iklim, bitki örtüsü ve ekosistemlerle birlikte birçok çeşitliliği barındırır. Ayrıca, bu alanlar üzerindeki insan etkileşimleri de çeşitli ekonomik faaliyetlere, tarım uygulamalarına ve yerleşim bölgelerine yol açar. Her bir coğrafi alan, kendine özgü özelliklere sahiptir ve doğal oluşumları anlamak, bu alanlardaki ekolojik dengeyi ve insanların bu alanlarla olan ilişkisini anlamak için önemlidir. ... okumaya devam et

Vadiler

Vadiler

Vadiler, nehirlerin, akarsuların veya buzulların aşındırma etkisiyle oluşan derin, uzun çukurlardır.... okumaya devam et

Türkiye’nin Platoları ve Özellikleri

Türkiye’nin Platoları ve Özellikleri

Türkiye’de platoların genelde çok yüksekte yer alması 3.jeolojik zamanın Kuaterner döneminde toptan yükselmesi sonucu oluşmuştur. Bu nedenle platoların oluşumunda hem iç kuvvet hem de dış kuvvetler etkili olmuştur. Ülkemizde platoların en yaygın olduğu bölge İç Anadolu Bölgesidir. Bu bölgedeki platoların çoğu tuz gölü ve çevresinde toplanmıştır. Ülkemizde en yüksek platolar ise Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır. ... okumaya devam et

Platolar

Platolar

Platolar, geniş düzlüklerden daha yüksek ve düz arazi formasyonlarıdır. Tektonik kuvvetler veya erozyon sonucu ortaya çıkabilirler.... okumaya devam et

Plato

Plato

Tanım: Plato, geniş bir düzlüğü ifade eder, ancak ovalardan farklı olarak yüksek rakımlı olabilir. Dağlar arasında veya bir dağın zirvesinde de bulunabilir. Oluşum: Platonun oluşumu genellikle jeolojik kuvvetlerin etkisi altında meydana gelir. Dağ oluşumu, tektonik hareketler veya erozyon sonucu ortaya çıkabilir.... okumaya devam et

Ova

Ova

Tanım: Ova, geniş, düz veya hafif eğimli arazileri ifade eder. Deniz seviyesinden düşük olan kara parçalarında, nehir vadilerinde veya deniz kıyılarında bulunabilir. Oluşum: Ovalar, genellikle suyun biriktirdiği alüvyon malzemeleriyle oluşur. Nehirlerin taşıdığı alüvyonlar, zamanla ovaları oluşturarak tarım için verimli topraklar yaratır.... okumaya devam et

Okyanuslar ve Denizler

Okyanuslar ve Denizler

Okyanuslar ve denizler, büyük su kütlelerini kapsayan derin su bölgeleridir. Tuzlu su içerirler ve dünya üzerindeki yüzeyin büyük bir kısmını kaplarlar.... okumaya devam et

Mağaralar

Mağaralar

Mağaralar, genellikle su erozyonu veya kimyasal çözünme sonucu oluşan yer altı boşluklarıdır. Mağaralarda sarkıt ve dikit gibi ilginç kaya oluşumları bulunabilir.... okumaya devam et

Karasal Ekosistemler

Karasal Ekosistemler

Ormanlar, çayırlar, bozkırlar gibi karasal ekosistemler, bitki örtüsü ve iklim özelliklerine bağlı olarak oluşan doğal alanlardır.... okumaya devam et

Kanyonlar

Kanyonlar

Kanyonlar, nehirlerin aşındırma gücüyle oluşan derin vadilerdir. Grand Canyon gibi büyük kanyonlar, doğanın etkileyici güzellikteki örneklerindendir.... okumaya devam et

Göller ve Göletler

Göller ve Göletler

Göller, yer kabuğundaki çukurlarda biriken su kütleleridir. Göletler daha küçük ölçekli su birikintileridir.... okumaya devam et

Dağlar

Dağlar

Dağlar, genellikle tektonik plakaların çarpışması veya ayrılması sonucu oluşan yükseltilmiş arazi şekilleridir. Zirveleri genellikle karla kaplı olabilir.... okumaya devam et

Çöl

Çöl

Çöller, genellikle yağışın çok az olduğu veya hiç olmadığı geniş kumlu veya kayalık alanlardır.... okumaya devam et

Coğrafik Alanlar -Bilimsel Kaynaklar - Doğal Oluşumlar

Coğrafik Alanlar -Ova, Plato, Volkanik Alanlar- Doğal Oluşumlar

En Çok Okunan Yazılar

 • Çöl
  Çöl
  7 Aralık 2023

  Çöller, genellikle yağışın çok az olduğu veya hiç olmadığı geniş kumlu veya kayalık alanlardır....

 • Volkanlar
  Volkanlar
  7 Aralık 2023

  Volkanlar, yer kabuğundaki magma ve lavın yüzeye çıkarak oluşturduğu dağ benzeri yapıları ifade eder....

 • Platolar
  Platolar
  7 Aralık 2023

  Platolar, geniş düzlüklerden daha yüksek ve düz arazi formasyonlarıdır. Tektonik kuvvetler veya erozyon sonucu ortaya çıkabilirler....

 • Mağaralar
  Mağaralar
  7 Aralık 2023

  Mağaralar, genellikle su erozyonu veya kimyasal çözünme sonucu oluşan yer altı boşluklarıdır. Mağaralarda sarkıt ve dikit gibi ilginç kaya oluşumları ...

 • Okyanuslar ve Denizler
  Okyanuslar ve Denizler
  7 Aralık 2023

  Okyanuslar ve denizler, büyük su kütlelerini kapsayan derin su bölgeleridir. Tuzlu su içerirler ve dünya üzerindeki yüzeyin büyük bir kısmını kaplarla...

Tüm Yazılar »

Coğrafik Alanlar,Bilimsel Kaynaklar,Doğal Oluşumlar,volkanik oluşumlar,plato,ova

Coğrafik Alanlar -Ova, Plato, Volkanik Alanlar- Doğal Oluşumlar

Coğrafik Alanlar -Ova, Plato, Volkanik Alanlar- Doğal Oluşumlar