Doğa ve İnsan Etkileşimi

Doğa ve İnsan Etkileşimi
oğa ve insan iletişimi 9.sınıf coğrafya ve TYT coğrafya hususları bölgeında yer almaktadır. Coğrafya, tabiat ve insan arasındaki teması araştıran bilim dalıdır. Dolayısıyla husus bölgeında tabiatnın insan üstündeki etkisi, insanın tabiat üstündeki etkisi örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Konu sonucunda tabiat ve insan test soruları linki bırakılmıştır.

Doğa ve İnsan Etkileşimi Nasıldır?
Doğal etraf, İnsan ve başka canlıların hayat alanını oluşturur. Bu alan Atmosfer, Hidrosfer, Litosfer, Biyosfer yani hava küre, su küre, taş küre, canlı küre adı verdiği natural amaçlardan oluşur. İnsan bütün hareketlerini bu natural amaçlar bölgeında gerçekleştirmektedir.

Doğanın insan hayatı üstüne etkisi
Doğanın insan hayatı üstüne etkisi.
İnsanlar gereksinimleri natural etraf ile ilişkilidir. İnsanlar giyinme, beslenme, barınma gibi gereksinimleri natural etrafyle ilişkilidir. İnsanlar hayat şartlarına sürdürebilmek tabiatnın onlara sunmuş bulunduğu şartları benimsemişlerdir. Doğa insanları değişik olanaklar sunmaktadır. Doğa insanların barınma, beslenme, giyinme gibi greksinimlerini değişik şekilde karşılamaktadır.

Mesela; İklim şartlarından ötürü kutuplarda hayat sürdüren kalın giysiler giyerken ekvatorda hayat sürdürenlar daha ince giysi giyerler. Barınma ihtiyacı de iklim tiplerine göre çeşitlilik kazanmaktadır.


Kurak ve yarı kurak yerlerde kerpiç mesken tiplerine rastlanırken, kimyasal tortul kayaçların bulunduğu yerlerde taş meskenlere, yağışın çok bulunduğu ormanlık yerlerde ise ahşap meskenlere rastlanılmaktadır. Soğuk iklim bölgelerinde insanların tükettiği gıdalar genellikle yağlı, protein sayısal değeri yüksek hayvansal mamüllerdir. Sıcak iklim bölgelerinde daha çok meyve sebze çoğunluklu mamüller tüketilmektedir.

Doğal etraf insanların fizyolojik gelişimlerini ve karakterini de etkiler. İskandinav ülkelerinde hayat sürdüren insanlar beyaz tenli, ekvatoral bölümde hayat sürdüren insanların esmer tenli olması buna örnektir.


İnsanlar tabiatyı olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedirler. Mesela ekonominin geliştiği ilerlemiş ülkelerde zorlu tabiat şartları tünel, köprü, viyadüklerle ulaşım geliştirilmiştir.

İnsanın tabiat üstüne etkisi
İnsanın tabiat üstüne etkisi
Barajlar yapılarak natural yerleşim alanları değiştirilmiş. Büyük su kütleleri natural etrafı değiştirmiştir. Denizleri birbirine bağlayan kanallarla natural etraf değiştirilmiştir.

İnsanlar natural etrafyle sürekli iletişim bölgeındadir. İnsanlar etrafnin sunmuş bulunduğu şartlara uyum sağlamakla birlikte, natural etrafı de kendi gereksinimleri tarafında değiştirmektedir.

Doğal Ortamın İnsanla Etkileşimine Örnekler
Kutuplara yakın yerlerde insanların kalın giysiler giymesi
Kar yağışın çok bulunduğu dağlık bölgelerde kış turizm ilerlemiştir.
Alüvyal topraklar üstünde yoğun tarımsal etkinlikler vardır.
Okyanus akıntılarının karşılaşma bölgelerinde balıkçılık ilerlemiştir.
Rüzgar hızının çok bulunduğu alanlarda yel enerji santrali yapılması
Doğal bitki örtüsünün orman bulunduğu Karadeniz ikliminde ahşap meskenler yaygındır.
Bozkır bitki örtüsüne sahip İç Anadolu küçükbaş hayvancılığı yaygındır.
Karasal iklim bölgelerinde yağışların az bulunduğu yerlerde tarlaların nadasa bırakılması
İnsan Faaliyetlerinin Doğal Ortam ile Etkileşimine Örnekler
Büyük okyanus ile Atlas okyanusunu birbirine bağlayan Panama kanalının yapılması
Mısırda Nil nehrinin taşkınlarından korunmak amacıyla Asuvan barajının yapılması
Ordu – Giresun’da deniz doldurularak havalimanı yapılması.
Deniz kabarmaların etkili bulunduğu Hollanda’da kenar setlerinin yapılması
Sanayileşme etkinlikleri ile küresel ısınmanın artması
İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla AvrAsya tünelinin yapılması
Fırat nehri üstünde elektrik üretmek, sulama suyu temini amacıyla Türkiye’nin en büyük baraj gölü yapılmıştır.
Ulaşımı basitleştirmek amacıyla köprü, tünel ve viyadüklerin yapılması
İnsanın Doğal Ortamı
İnsanın natural bölgeını atmosfer (hava küre), litosfer (taş küre), hidrosfer (su küre) oluşturur. Bu üç natural bölge öğeleri insan hayatında vazgeçilmez amaçlardır. Bu amaçla coğrafya biliminin asli amaçlarından biri insanın yeryüzünü tanımasını sağlamaktır.

Gerçekten de insanlar, yer altı kaynaklarından yararlanmak amacıyla litosfer (taş küre) belli derinliklerinde, su kaynaklarından yararlanmak amacıyla hidrosfer (su küre), savunma, saldırı, ulaşım hedefiyle (hava küre) de etkinlik halindedir.


Bu üç büyük natural bölge öğeleri giderek büyüyerek boyutları genişlemiş, merkezinde canlılardan meydana gelen biyosferi (canlı küre)oluşturmuştur.

7 Aralık 2023 tarihinde yayınlandı, 185 kez okundu

En Çok Okunan Yazılar

 • Çöl
  Çöl
  7 Aralık 2023

  Çöller, genellikle yağışın çok az olduğu veya hiç olmadığı geniş kumlu veya kayalık alanlardır....

 • Volkanlar
  Volkanlar
  7 Aralık 2023

  Volkanlar, yer kabuğundaki magma ve lavın yüzeye çıkarak oluşturduğu dağ benzeri yapıları ifade eder....

 • Platolar
  Platolar
  7 Aralık 2023

  Platolar, geniş düzlüklerden daha yüksek ve düz arazi formasyonlarıdır. Tektonik kuvvetler veya erozyon sonucu ortaya çıkabilirler....

 • Mağaralar
  Mağaralar
  7 Aralık 2023

  Mağaralar, genellikle su erozyonu veya kimyasal çözünme sonucu oluşan yer altı boşluklarıdır. Mağaralarda sarkıt ve dikit gibi ilginç kaya oluşumları ...

 • Okyanuslar ve Denizler
  Okyanuslar ve Denizler
  7 Aralık 2023

  Okyanuslar ve denizler, büyük su kütlelerini kapsayan derin su bölgeleridir. Tuzlu su içerirler ve dünya üzerindeki yüzeyin büyük bir kısmını kaplarla...

Tüm Yazılar »